Lương có thật sự quan trọng như bạn nghĩ?

Cũng như rất nhiều sinh viên khác, tôi luôn băn khoăn về nơi làm việc sau khi ra trường. Hầu hết bạn bè tôi đều mong sẽ tìm được một công việc đúng chuyên ngành và lương thật cao. Lương luôn là ý nghĩ hiện ra đầu tiên khi chúng tôi nói chuyện về công

Advertisement

Bán hàng đa cấp kiểu Mỹ

Một scandal gian lận tài chính lớn nhất toàn cầu! Thông qua phương thức bán hàng đa cấp (huy động vốn nhiều nguồn với lãi suất cao và trả lợi tức hấp dẫn thông qua thành lập qũy Hedge) có tên Bernard Madoff. Thị trường tài chính thế giới vốn đang bị “èo uột” thì đến nay lại bị ”

Lý thuyết hiệu ứng Fisher quốc tế (IFE)

Lý thuyết hiệu ứng Fisher quốc tế (IFE – International Fisher Effect) sử dụng lãi suất để giải thích tại sao tỷ giá hối đoái thay đổi theo thời gian, nhưng nó có liên quan mật thiết với lý thuyết ngang giá sức mua vì lãi suất thường có sự quan hệ mật thiết với

Thị trường ngoại hối và tỷ giá

Thị trường ngoại hối Hầu hết các nước trên thế giới đều có đồng tiền của mình: Mỹ có đồng đôla; Pháp có đồng frăng; Brazin đồ curzeiro; và Ấn Độ có đồng rupi. Buôn báo giữa các nước dẫn đến việc trao đổi các đồng tiền khác nhau (hoặc thông dụng hơn là tiền