Kinh doanh chênh lệch lãi suất

KINH DOANH CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT Kinh doanh chênh lệch lãi suất có phòng ngừa(CIA) Giả sử: (1) Lãi suất ở  Mỹ  ih = 10%/ 6 tháng, bạn đang đứng trên góc độ nhà đầu tư Mỹ (2) Lãi suất ở Anh là if = 12%/ 6 tháng. Chúng ta có thể thấy rằng lãi

Bán hàng đa cấp kiểu Mỹ

Một scandal gian lận tài chính lớn nhất toàn cầu! Thông qua phương thức bán hàng đa cấp (huy động vốn nhiều nguồn với lãi suất cao và trả lợi tức hấp dẫn thông qua thành lập qũy Hedge) có tên Bernard Madoff. Thị trường tài chính thế giới vốn đang bị “èo uột” thì đến nay lại bị ”

Thế nào là một quốc gia phá sản?

Khi đọc những bài viết về Iceland bị phá sản, chắn hẳn nhiều bạn tự hỏi mình không biết một quốc gia như thế nào thì bị coi là phá sản (không phải là cá nhân hay doanh nghiệp mà hẳn là một quốc gia). Cùng thắc mắc tương tự, tôi đã đi tìm thông tin

Lý thuyết hiệu ứng Fisher quốc tế (IFE)

Lý thuyết hiệu ứng Fisher quốc tế (IFE – International Fisher Effect) sử dụng lãi suất để giải thích tại sao tỷ giá hối đoái thay đổi theo thời gian, nhưng nó có liên quan mật thiết với lý thuyết ngang giá sức mua vì lãi suất thường có sự quan hệ mật thiết với

Thị trường ngoại hối và tỷ giá

Thị trường ngoại hối Hầu hết các nước trên thế giới đều có đồng tiền của mình: Mỹ có đồng đôla; Pháp có đồng frăng; Brazin đồ curzeiro; và Ấn Độ có đồng rupi. Buôn báo giữa các nước dẫn đến việc trao đổi các đồng tiền khác nhau (hoặc thông dụng hơn là tiền